Aanmelding

Om te weten of een leerling in aanmerking komt (fysiek, muzikaal en mentaal) voor vioolles zal er altijd eerst een afspraak gemaakt worden voor een proefles. Tijdens de proefles zal ik met de leerling kennis maken, zal ik een aantal testjes uitvoeren (motorische en muzikale), zal ik de viool controleren op kwaliteit, maat (als het om kinderen gaat) en compleetheid, en zal ik indien voorafgaande zaken in orde zijn, aansluitend een proefles geven. Ook zal ik als u nog vragen heeft over de lesvoorwaarden deze beantwoorden. De proefles is altijd gratis!

Viool huren

Indien u nog geen viool heeft en er een wilt huren dan kan dat op onderstaand adres:

Douwe van der Wal strijkinstrumenten, Vechtstraat 35, Zwolle, 06 27472136

De exacte huurprijs is afhankelijk van de viool, maar zal omstreeks de 15 euro per maand bedragen.

Planning van de lessen

Alhoewel het lesmoment in principe steeds per keer wordt afgesproken, verdient het de voorkeur dat de les wekelijks steeds op dezelfde dag en tijd worden gehouden. Indien het om een beginnende leerling gaat is dit zelfs essentieel. De reden is dat bij het leggen van een goede basistechniek voor viool heel veel komt kijken en een goede basistechniek essentieel is om ook op langere termijn vooruit te kunnen blijven gaan. In deze fase moet een leraar tijdig kunnen ingrijpen als dingen ontsporen. Want een eenmaal verkeerd aangeleerde basis is erg moeilijk weer af te leren. De regelmaat van de lessen is belangrijk om de leerling steeds voldoende tijd te bieden het geleerde te verwerken. Alleen voor de meer gevorderde leerling kunnen de lessen eventueel ook om de week gegeven worden.

Tarief

Het tarief is 35 euro per les.

Cancelen van lessen

Indien u een les cancelt dient deze wel betaald te worden. Indien ikzelf een les cancel hoeft u de les uiteraard niet te betalen.

leslocatie

De lessen vinden plaats bij mij thuis in Rotterdam of bij de leerling thuis.

lesduur

Een les duurt 60 minuten minuten.

noten lezen

Het al dan niet kunnen lezen van noten is in de beginfase nog onbelangrijk. Sterker nog, de eerste lessen zullen noten in het geheel nog niet aan bod komen. Dit is omdat het van groot belang is muziek te leren maken met de oren en vanuit inleving. Natuurlijk is het kunnen lezen van noten vanaf een zeker niveau onmisbaar, maar wordt daar meteen al mee begonnen dan komt het accent te veel op het visuele en dat is niet goed. De noten zijn immers voortgekomen uit de muziek, en niet andersom.

lesmateriaal

Zolang het niveau zo is dat noten nog geen rol spelen zal het geheugen van de leerling en het opschrijfboekje nog het enige lesmateriaal zijn. Als de leerling klaar is voor het notenschrift zal over worden gegaan op eenvoudige leerboek-methoden waarin zowel het noten lezen als de melodieën letterlijk spelenderwijs bij worden gebracht. Naarmate het niveau vordert zal het materiaal ook steeds moeilijker worden en zullen de boeken hierop worden aangepast. Snel zal worden overgegaan op duetten waarin de leerling samenspeelt met de leraar. Dit is niet alleen leuk om te doen, maar dwingt de leerling ook om extra goed te luisteren (de oren te gebruiken). Net als de viool dient het lesmateriaal zelf te worden gekocht/aangeschaft, alhoewel in de beginfase fotokopieën ook nog wel kunnen volstaan.

Heeft u verder nog vragen? Wellicht worden deze beantwoord in de rubriek 'faq'. Schroom anders niet contact met mij op te nemen.