muziektheorie en solfège

Naast vioollessen bied ik ook lessen in muziektheorie en solfège. Deze lessen kunt u zowel los bij mij volgen als combineren met de vioollessen. Deze lessen zijn NIET nodig om mooi viool te kunnen leren spelen, maar kunnen zeker wel helpen bij de vooruitgang en kwaliteit van het muziekmaken.

Om deze lessen te kunnen volgen is vereist dat u al min of meer bekend bent met het notenschrift en minimaal 1 muziekinstrument beheerst.

De stof die ik tijdens de lessen behandel staat gelijk aan de stof die vereist wordt voor toelating aan het conservatorium. Wat ik u onder andere leer is...

- het herkennen, benoemen en noteren van majeur- en mineurtoonladders
- het herkennen, benoemen en noteren van intervallen (tweeklanken), drieklanken en septime-akkoorden
- het noteren van melodische fragmenten
- het noteren van ritmische fragmenten
- het noteren van korte tweestemmige fragmenten
- het noteren van ritme en toonhoogte in vioolsleutel en bassleutel
- het prima vista zingen van enkele melodieën
- het prima vista uitvoeren van enkele ritmes

Ook bied ik bijlessen muziektheorie en solfège aan conservatoriumstudenten.

De lessen bedragen 20 euro per les.