Biografie

Harald ter Haar begon op zijn 7de met vioollessen aan de muziekschool van Geldermalsen. Van 1982 tot 1988 volgde Harald de middelbare schoolopleiding aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag aangevuld met diverse muziekvakken en ontving vioollessen van Qui van Woerdekom. In 1988 werd hij toegelaten tot het conservatorium, volgde vioollessen van John Harding en studeerde af in 1995. Het Rotterdams conservatorium zag echter nog meer in hem en bood hem aan verder te studeren voor het UM-diploma klassiek viool welk hij in juni 2001 ook behaalde. Zijn docenten in die jaren waren Benzion Shamir en Thijs Kramer.

Van 1990 tot april 2007 was Harald eerste violist in salonensemble Salon Traction dat onder zijn muzikale leiding veel lof ontving van Ernst Daniel Smid. Maar in dezelfde periode speelde hij ook in diverse andere ensembles. Tegenwoordig wordt hij behalve in groepsverband ook als solist steeds vaker gehoord en heeft al verschillende keren geremplaceerd in diverse symfonieorkesten, als het Brabants - en het Residentieorkest.